torsdag 30 juni 2011

Rita KNX-centraler

En fråga som vi har diskuterat i flera år är:
Hur ger man ett bra stöd för att rita en KNX-central?

Vid första anblicken är det väldigt enkelt, men de gemensamma byggblocken blir för små för att det ska gå fort att rita. Det går inte heller att bygga färdiga symboler för alla olika kombinationer - det finns för många olika produkter och för många olika inkopplingar.

De som ritar mycket KNX-centraler har byggt specialsymboler för just de produkterna och lösningarna som de använder och på så sätt fått upp effektiviteten. Grundproblemet blir dock kvar för alla andra - hur ritar man en KNX-central på ett effektivt sätt?

Vi har hittat en lösning i FastEL och EasyEL som vi tror på. Den är ute på beta-test just nu:

Det har krävts en hel del programmering för att det ska vara enkelt och snabbt för användaren. Vi har också jobbat mycket på att hitta rätt struktur:
  • Placera aktorerna innan kraften.
  • Rita en kabel i taget (det är lätt att fastna i att rita en säkring i taget)
  • Välj antal ledare för kabeln
  • Fyll på med styrningar
  • Behåll texter så att dessa lätt kan kopieras mellan kablar
Se en video på hur det fungerar.

Har du fler idéer på hur man gör det enkelt att rita KNX?

onsdag 1 juni 2011

Emedius - alla använder FastEL AutoRit

Hos centraltillverkaren Emedius i Gnosjö är varje central kundanpassad. På en extremt prispressad marknad måste det gå fort att skapa elritningarna samtidigt som dokumentationen måste vara rätt för att klara kvalitetssäkringen i produktionen. Emedius har valt FastEL AutoRit som grund för alla ritningar.

FastEL AutoRit låter konstruktören välja vilka delar som ska vara med i centralen och genererar sedan en komplett ritning på någon sekund.  Konstruktören har möjlighet att göra specialanpassningar innan uppgifterna skickas vidare till affärssystemet. En speciell dokumentation för produktionen skapas som gör det snabbare att bygga centralen samtidigt som den ökar kvalitén.

Sedan tre år tillbaka använder säljarna på Emedius samma verktyg som konstruktörerna för att göra offerter. Att säljare skulle använda ett konstruktionsverktyg var från början en helt otänkbar tanke, men FastEL AutoRit visade sig helt enkelt snabbare och säkrare än det gamla sättet att mängda material. Emedius har också hittat stora fördelar med att hela organisationen använder samma verktyg. Ett gemensamt verktyg lägger grunden för att alla kan jobba ihop och ge kunden så bra service som möjligt.

Senaste tillskottet hos Emedius är en app för iPhone och Android som låter elektriker beställa lägenhetscentraler direkt från byggplatsen. Beställer man före lunch lovar Emedius att centralen levereras nästa dag. Det fungerar eftersom beställningen kopplas direkt till FastEL AutoRit och vidare till affärssystemet och sedan ut i produktionen.