onsdag 1 juni 2011

Emedius - alla använder FastEL AutoRit

Hos centraltillverkaren Emedius i Gnosjö är varje central kundanpassad. På en extremt prispressad marknad måste det gå fort att skapa elritningarna samtidigt som dokumentationen måste vara rätt för att klara kvalitetssäkringen i produktionen. Emedius har valt FastEL AutoRit som grund för alla ritningar.

FastEL AutoRit låter konstruktören välja vilka delar som ska vara med i centralen och genererar sedan en komplett ritning på någon sekund.  Konstruktören har möjlighet att göra specialanpassningar innan uppgifterna skickas vidare till affärssystemet. En speciell dokumentation för produktionen skapas som gör det snabbare att bygga centralen samtidigt som den ökar kvalitén.

Sedan tre år tillbaka använder säljarna på Emedius samma verktyg som konstruktörerna för att göra offerter. Att säljare skulle använda ett konstruktionsverktyg var från början en helt otänkbar tanke, men FastEL AutoRit visade sig helt enkelt snabbare och säkrare än det gamla sättet att mängda material. Emedius har också hittat stora fördelar med att hela organisationen använder samma verktyg. Ett gemensamt verktyg lägger grunden för att alla kan jobba ihop och ge kunden så bra service som möjligt.

Senaste tillskottet hos Emedius är en app för iPhone och Android som låter elektriker beställa lägenhetscentraler direkt från byggplatsen. Beställer man före lunch lovar Emedius att centralen levereras nästa dag. Det fungerar eftersom beställningen kopplas direkt till FastEL AutoRit och vidare till affärssystemet och sedan ut i produktionen.