fredag 11 januari 2013

Egna symboler i Mina dokument

EasyEL och FastEL (version 13.1.1011 och senare) letar efter symboler både i Program-mappen och i mappen Mina dokument.

Nya installationer

När du installerar EasyEL eller FastEL på en ny dator så kommer programmet att installeras i Program-mappen. Om du kör Windows 7 eller Windows 8 så måste du vara administratör för att få ändra bland dessa filer.
Alla egna symboler och anpassningar sparas i Mina dokument\EasyEL (eller FastEL). Om du byter dator kopierar du innehållet i Mina dokument så följer alla dina anpassningar med.

Gamla installationer

Om du har använt en version från 2012 eller tidigare och sedan uppgraderar så kommer du att ha egna symboler och anpassningar bland program-filerna. Det går utmärkt att ha det så, men du får vara lite mer försiktig när du byter dator. (Nya symboler kommer att sparas i Mina Dokument).

Symboler på två ställen?

När du ska sätta in en symbol letar EasyEL och FastEL både i Mina dokument och i Program-mappen. Om det finns en version i Mina dokument så prioriteras den.
Det här gör att du enkelt kan ändra de symboler som finns i EasyEL och FastEL som standard:
  1. Aktivera Inställning -> Designmode.
  2. Välj symbolen du vill ändra.
  3. (EasyEL och FastEL döper automatiskt om symbolen så att den kommer att sparas under Mina dokument.)
  4. Gör ändringarna och spara symbolen.
Nästa gång du sätter in symbolen så kommer EasyEL eller FastEL att hitta en symbol under Mina dokument och använda den. Dina ändringar kommer att ligga kvar vid uppdateringar och flyttas med till nästa dator om du kopierar innehållet i Mina dokument.

För dig som gör egna ikoner

För dig som har skapat egna meny-filer eller ikon-rader så är du van vid att ange # i sökvägen för att hänvisa till program-mappen. För att komma till Mina dokument\EasyEL (eller FastEL) så använd @ istället.