fredag 20 december 2013

Dag 3: Symboler och skalor

Det här är tredje delen i en 5-dagarskurs för att börja göra dina ritningar själv. Den började som en mini-kurs per mail. Numera finns den här på bloggen också. Gå till första delen.Hej,

Vi har nu gått igenom vilka sorts projekt man ska börja med och vilka underlag som man kan använda. Nu är det dags att prata lite om fyllda/ofyllda symboler och olika skalor.

Symboler
Vi börjar med fyllda eller ofyllda symboler. Enligt gällande standard ska alla symboler vara ofyllda. Du ser troligen många ritningar där fyllda symboler innebär infälld installation och ofyllda utanpåliggande installation. Så var det förr och det finns många som fortfarande ritar så.
Image
Anledningen att man ändrade var att när man började rita på dator så var enda sättet att skriva ut på pennplotter. Den hade svårt med fyllda ytor och man ändrade standarden. Dagens skrivare har inga problem med fyllda ytor, men man har inte ändrat tillbaka i standarden.

Om du föredrar att jobba med fyllda symboler och det är ok för kund så gör det. Det viktiga är att det är en bra ritning.

Skalor
När man ritar installation på en planritning så ritar man i skala. En millimeter i verkligheten motsvarar en millimeter inne i CAD-programmet. När du sedan skriver ut ritningen skalas den om till rätt skala på papperet.

Tyvärr kan man inte helt bortse från skalan när man ritar. Det beror på symbolerna som måste anpassas efter skalan de kommer att skrivas ut i. Här fungerar dock standarden dåligt. Den anger att symbolerna ska ha samma storlek oberoende vilken skala ritningen är utskriven i. Om du byter från att skriva ut i skala 1:50 till 1:100 så ska symbolerna alltså vara dubbelt så stora när du placerar dem i CAD-programmet. Det fungerar inte eftersom symbolerna inte kommer att få plats i små rum. Kompromissen som alla använder är att ha:
  • Symboler i skala 1:50 för ritningar i skala 1:50
  • Symboler i skala 1:70 för ritningar i skala 1:100
Ett litet tips som knyter an till gårdagens ämne om DWG-filer är att dubbelkolla skalan. Även om alla är överens om att man ritar byggnader i millimeter så förekommer det DWG-filer som är i meter, decimeter och centimeter. Innan du börjar rita så mät en vanlig dörr och kolla att den är runt 1000 mm stor. Allt mellan 700 och 1300 mm är ok. Om det är fel på skalan kommer det att vara uppenbart att det är fel.

Lite om andra ritningar
Om du istället ritar huvudledningsschema, kretsschema eller teleregistrering så är skalan helt annorlunda. Den typen av ritningar är baserad på en blankett i A3-storlek. Alla ritar alltså på A3 även om 99 % sedan skriver ut på A4. Om du försöker lägga in en sådan blankett på en planritning är det som att lägga ett A3-papper i ett hus. Den blir en pytteliten del av ett rum.

Det var allt för idag. Nästa gång kommer att handla om ritramar och symbolförklaringar.

Vi hörs imorgon,
Peter

PS. Är du nyfiken på hur det går till att placera symboler i vår produkt EasyEL så har vi en tre-minuters video.

Ett PS till. Du kan gå vidare till dag 4 direkt.